VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Režim knihovny Kliniky adiktologie vždy v základu vychází z platného opatření děkana 1. LF UK, kterým se vydává Provozní řád a Výpujční řád a další pravidla provozu Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

www.lf1.cuni.cz/opatreni

Aktualizováno 22. 3. 2019