NÁVODY

Knihovna adiktologie po rekonstrukci zahájila provoz dne 1. října 2016.


Uživatelé

Knihovna je přednostně určena zaměstnancům Kliniky adiktologie v úvazku 1. LF UK nebo VFN v Praze a studentům všech akreditovaných oborů adiktologie na 1. LF UK, dále pak ostatním zaměstnancům a studentům 1. LF UK a ostatním zaměstnancům VFN v Praze. Další zájemci si mohou vypůjčovat cestou meziknihovní výpůjční služby UVI.

Provozní podmínky Knihovny adiktologie stanovuje Provozní a Výpůjční řád.


Registrace

Podmínkou registrace v Knihovně adiktologie je doložení registrace čtenáře v systému UVI.

Zájemce se v Knihovně adiktologie zaregistruje elektronickým formulářem na adrese registrace.
Schválení registrace proběhne při první fyzické návštěvě zájemce v knihovně. Zde si zároveň již jako zapůjčitel může zřídit online přístup.

Systém mu odešle e-mailovou zprávu obsahující přihlašovací jméno (e-mailová adresa) a heslo.

Online přístup umožňuje zapůjčiteli kontrolovat stav jeho výpůjček a rezervovat si tituly, které jsou právě zapůjčené.

Běžné prohledávání seznamu publikací (Ctrl + F) obsažených v Knihovně adiktologie heslo nevyžaduje.


Knihovní fond

Seznam knih a časopisů zájemci naleznou na záložce Knihy. Vybrané publikace (dosud označené jako volná) si mohou objednat na e-mailové adrese michaela.malinova@lf1.cuni.cz a budou pro ně připraveny k vyzvednutí v nejbližších otevíracích hodinách. Také vracení knih probíhá na základě předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy (viz Kontakt).


ELEKTRONICKÉ PŘÍSTUPY

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN v Praze (ÚVI) poskytuje přístup k medicínským a zdravotnickým databázím, jako jsou např. Medline, UpToDate či Micromedex, ale i k citačním databázím Scopus a Web of Science. Pro studenty doporučujeme využít kolekce e-knih Thieme či ClinicalKey Student – důležité je vytvořit si osobní účet na IP adresách 1. lékařské fakulty (nikoliv v rámci počítačové sítě VFN).

Veškeré informace o e-zdrojích naleznete na stránkách uvi.lf1.cuni.cz/e-zdroje a o zkušebním přístupu do kolekce na stránce ClinicalKey Student. Dostupnost elektronických časopisů pro 1. LF UK si ověřte v elektronické knihovně EZB.


Nenalezli jste u nás?

Ústřední knihovna UK

Univerzita Karlova má od roku 2017 jednotné vyhledávací rozhraní k většině elektronických informačních zdrojů UK (většina obsahu licencovaných databází, knihovní katalog, univerzitní repozitář). Systém dostal od studentů jméno UK A-Ž a naleznete ho na adrese ukaz.cuni.cz.

Informace o systému naleznete na stránkách Ústřední knihovny.


Národní lékařská knihovna (NLK)

Knihovna s dlouhodobou tradicí shromažďuje specializovaný informační fond a poskytuje knihovnicko-informační služby, které jsou určeny lékařským i nelékařským profesím, tedy nejen odborníkům z řad lékařů, ale také vyučujícím a studentům zdravotnických oborů.

Aktualizováno 10. 12. 2019